Be Balanced vám pomôže cítiť sa v práci zdravšie a šťastnejšie

Spoločnosť Be Balanced sa venuje fyzickému, psychickému, emocionálnemu a duševnému zdraviu človeka. Za vznikom spoločnosti stojí osobný a veľmi silný príbeh samotnej zakladateľky spoločnosti Martiny Moškovej. Žena, pracujúca vo vrcholovom manažmente nadnárodných spoločností, ktorú rýchly spôsob života, neutíchajúce tempo zodpovedností i povinností a vplyvom toho rapídne zhoršujúci sa zdravotný stav priviedli k životnému rozhodnutiu.

Ako zmeniť životný štýl?

Martina Mošková vytvorila koncept Be Balanced, ktorý pomohol jej samotnej a dnes má potrebu šíriť ho ďalej. Poslaním spoločnosti je naučiť, ako zmeniť nevhodný životný štýl a cítiť sa zdravšie, šťastnejšie a v rovnováhe. Koncept Be Balanced spája vedomostí lekárov, nutričných poradcov, trénerov jogy a terapeutov. Odovzdáva znalosti z medicíny, vyváženého stravovania, cvičenia a techník, ktoré pomáhajú odolávať stresu, nadbytočnému napätiu a prinesú pocit uvoľnenia, novú energiu, vnútornú motiváciu, väčšie využitie ľudského potenciálu, a tým aj nový pohľad na svet.

Spoločnosť Be Balanced realizuje kurzy pre pre firemného zákazníka, ale aj pre širokú verejnosť. Kurzy sa dajú zakúpiť individuálne, ale spolupráca s firemným zákazníkom mnohým umožňuje kúpu kurzu i cez program cafeteria.

Prečo je EQ dôležité?

Jednou z “veľkých tém”, ktorým sa spoločnosť Be Balanced vo svojich kurzoch venuje je téma Emočnej inteligencie. Zastávame názor, že práve EQ je akýmsi predpokladom k úspešnéme bytiu, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote. Byť emočne inteligentný, ľudovo povedané znamená “mať zvádnutého samého seba”. To je základný predpoklad na rozvoj ďalších hard & soft skills. Dnes sú známe mnohé výskumy, ktoré potvrdili, že človek s rozvinujtým EQ nachádza v živote vyššie uplatnenie a má podstatne vyššiu šancu na úspech ako človek s vysokým IQ. Pozitívom je, že EQ narozdiel od vrodenej úrovne IQ vieme výrazne rozvíjať a učiť sa.

Na kurze Emočná inteligencia – cesta do hlbín ľudského potenciálu učíme, ako ovládať a spracovávať emócie, tak aby nám neboli prekážkou, práve naopak, pomáhali nám využiť vlasný potenciál. Emočná inteligencia nie je o potlačení pocitov, je o ich uvedomení a spracovaní. Nie o tom, že máme byť stále šťastní, že emócie nemáme mať, ale o práci s nimi v náš vlastný prospech.

Na kurze sa venujeme takým témam ako je sebauvedomenie, komunikácia, vzťahy, strachy. Úroveň zvládnutia týchto oblasti nám denno-denne ovplyvňuje kvalitu života a našu schopnosť napredovať a byť úspešný v čomkoľvek.

Cieľom programu je dosiahnuť:

 • vyššie využitie ľudského potenciálu
 • zvýšenie odolnosti voči stresu a tlaku
 • flexibilitu a otvorenosť voči zmenám
 • zvládanie náročných vzťahových situácií
 • efektívnu komunikácia a spoluprácu v tíme
 • konštruktívne riešenie konfliktov
 • sebamotiváciu a motiváciu ostatných
 • vedomé zameranie pozornosti

Riziká sedavého zamestnania

Ďalšie témy, ktoré pokrývajú kurzy Be Balanced,s.r.o. sú problematika nedostatku pohybu a vhodne zvolenej stravy dnešného pracujúceho človeka. Špeciálne sa venujeme najmä pracujúcim ľuďom, ktorí majú sedavé zamestnanie. Viac ako 80% ľudí má sedavé zamestnanie a čoraz častejšie napĺňajú ambulancie tridsiatnici, ktorých trápia tráviace ťažkosti rôzneho druhu.

Syndróm vyhorenia, mentálna únava, problem s koncentráciou verzus tlak prostredia, požadovaná flexibilita, kreatívne riešenia, manažment zmien, či vysoko záťažové obdobia uzávierok, deadlinov, releasov…Toto je realita dnešnej doby, týkajúca sa nielen veľkých korporácií, IT spoločností, audítorských a účtovných spoločností.

Ako to zvládnuť a celé ústáť v dnešnej rýchlej dobe? Kde nájsť čas a zorientovať sa ešte aj v tom, čo popri každodenných pracovných a súkromných povinnostiach robiť pre svoje zdravie, ktoré má priamy vplyv na náš mentálny i fyzický pracovný výkon?

Spoločnosť Be Balanced vedie komunikáciu priamo so zamestnávateľmi  na túto tému. Práve zamestnávateľ môže poskytnúť svojim zamestnancom podporu v oblasti podpory zdravia ako základného predpokladu pre dlhododbo udržateľný pracovný výkon.

Témy vhodnej stravy a pohybu pri sedavom zamestnaní, ale aj techniky na zvládanie stresu sú zastrešené kurzom Moderný človek, ktorý Be Balanced realizuje najmä vo firemnom prostredí.

 Cieľom programu je:

 • Odstrániť chronickú bolesť a priniesť uvoľnenie organizmu.
 • Zlepšiť trávenie a s tým súvisiacu imunitu.
 • Zlepšiť vnímanie, myslenie, koncentráciu a pamäť.
 • Zvýšiť angažovanosť, pracovnú výkonnosť a schopnosť tvoriť.
 • Zlepšiť náladu a zvýšiť motiváciu.
 • Naučiť sa odolávať stresorom a byť emočne stabilný.

Úloha žien vo firmách

V našej krajine sa ženy začínajú výraznejšie zapájať do hospodárskeho života. Zvyšuje sa ich zastúpenie na rôznych úrovniach organizácie a je preukázaná silná korelácia zapojením žien do vedúcich pozícií a zlepšením výsledkov firmy či harmonizácii firemného prostredia.

Na druhej strane sú ženy oveľa citlivejšie na stres a tlaky, sprevádzajúce splnenie cieľov spoločnosti. Svojou veľkou zodpovednosťou a snahou obetovať sa pre druhých si navodzujú hormonálnu nevyrovnanosť, vedúcu k mnohým zdravotným problémom, ale aj k úplnému vyčerpaniu, vyhoreniu a odchodu zo spoločnosti.

Pomocou niekoľkých výskumov je dokázané, že k hormonálnej nerovnováhe žien prispieva najviac stres, nedostatočný spánok, sedavý spôsob života a nevhodná strava. Be Balanced vo svojom portfóliu realizuje kurzy venované aj výlučne ženám.

Cieľom programu je:

 • Porozumieť príznakom hormonálnej nerovnováhy a ich prejavom ešte predtým, ako sa to prejaví na zdraví ženy. Využiť tieto znalosti v práci, vo vzťahoch a vedome na nich pracovať.
 • Priniesť emocionálnu rovnováhu a stabilizovať či zvýšiť motiváciu a angažovanosť.
 • Naučiť zlepšiť reakcie na stres alebo ho redukovať prostredníctvom zmeny životného štýlu, zdravej stravy, správne zvoleného pohybu, kvalitného a dostatočného spánku.

“Stačí vykročiť a ísť…” Viac informácii nájdete na webovej stránke http://bebalanced.sk/.

 

Spoločnosť Be Balanced sa venuje fyzickému, psychickému, emocionálnemu a duševnému zdraviu človeka. Za vznikom spoločnosti stojí osobný a veľmi silný príbeh samotnej zakladateľky spoločnosti Martiny Moškovej. Žena, pracujúca vo vrcholovom manažmente nadnárodných spoločností, ktorú rýchly spôsob života, neutíchajúce tempo zodpovedností i povinností a vplyvom toho rapídne zhoršujúci sa zdravotný stav priviedli k životnému rozhodnutiu.

 

Mohlo by vás zaujímať:

joga

Projekt Office YOGA: naučí vašich zamestnancov, ako kompenzovať sedavé zamestnanie yogou

Koľko hodín vy alebo vaši zamestnanci denne presedíte? Prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zistil, že ...
Čítať Viac

Poradenská skupina Déhora: ani pri práci na zmeny nemusí hrať rodina druhé husle

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, tzv. work-life balance, je v súčasnosti pre uchádzačov o ...
Čítať Viac
Čučoriedkové smoothie

Sieť výživových poradní NATURHOUSE: zdravý jedálniček na mieru podľa zamestnania

Každý zamestnanec je individuálny, preferuje rôzne chute i potraviny. Jedálniček by mal teda reflektovať nielen ...
Čítať Viac