Organizačná psychologička Kristína Pomothy: Úspešné spoločnosti ponúkajú bezpečné, vyvážené a slobodné pracovné prostredie

Kristína Pomothy je organizačná psychologička, ktorá pomáha firmám zmeniť pracovné prostredie na efektívnejšie. Venuje sa pozorovaniu vzťahov na pracovisku, fungovaniu tímov či motivácii zamestnancov, a svojou prácou chce prispievať k tomu, aby mohli byť ľudia v práci sami sebou. Rozprávali sme sa o tom, ako nás dokáže ovplyvňovať pracovné prostredie, aké sú najčastejšie stresové faktory na pracovisku, ale aj o rovnoprávnosti žien na pracovisku, či syndróme vyhorenia.

Read More